Hizmetlerimiz

Yardıma ihtiyacınız mı var?

Neden Otogoo?

Uzman Ekip

Stres eğitimi almış, alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla sizlere hizmet ediyoruz.

Canlı Takip

Kaza sırası veya sonrasında bizi aradığınız andan itibaren tüm süreçlerinizde 7/24 canlı olarak yanınızdayız.

Hibrit Sistem

Türkiye’de TEK, uygulama ve çağrı merkezi üzerinden en kısa süre içerisinde sizlere çözüm sunuyoruz.

7/24 Destek

Türkiye’nin her yerinde 7/24 yolunuza devam etmenizi sağlamak için buradayız.

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Otogoo (“Şirketimiz”; “Otogoo”) olarak, resmi internet sitemiz olan https://www.otogoo.com.tr/ adresini (“Site”) ziyaret ettiğinizde, resmi mobil uygulamamız Otogoo’u (“Uygulama”) indirdiğinizde, çağrı merkezimizi (“Çağrı Merkezi”) aradığınızda Otogoo’tan ürün/hizmet satın aldığınızda ya da ürün/hizmet satın almak için Otogoo’a başvurduğunuzda kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (birlikte “KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu KVK Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Otogoo olarak veri sorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1- Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Hangi Yollarla Elde Edilmekte ve İşlenmektedir?

Şirketimiz tarafından  herhangi bir yolla ürün/hizmet satın aldığınızda ya da ürün/hizmet satın almak için Otogoo’a herhangi bir yolla başvurduğunuzda ya da Site’yi, Uygulama’yı ziyaret ettiğinizde aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK md. 4’teki ilkeler kapsamında elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı veya sözlü olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak elde edilmekte ve işlenmektedir.

Ürün ve/veya hizmet için teklif vermek, Satın alınan ürün ve/veya hizmeti sunmak, Satın alınan ürün ve/veya hizmete ilişkin tahsilat yapmak amaçlarıyla; Ad-Soyad, Araç konumu, Araç fotoğrafı, Araç markası, Araç modeli, Araç plakası, Araç yılı, Cep Telefonu, E-posta adresi, Ev Adresi, İş Adresi, Araç ruhsatı, TC kimlik belgesi, Ehliyet, Video, Yabancı Uyruklu Kişilerden Pasaport, Araç Sigorta Poliçe Bilgileri, Hasar detayları ve resimleri, Ödeme Onayı, Ses kaydı, Teslimat adresi verisi,

Müşteri ihtiyaç ve tercihlerini öngörerek ürün ve/veya hizmetleri daha uygun hale getirmek ve kişiselleştirilmiş ürün ve/veya hizmet sunabilmek amaçlarıyla; Ad-Soyad, Araç konumu, Araç bilgileri, Araç fotoğrafı, Araç markası, Araç modeli, Araç plakası, Araç yılı, Cep Telefonu, Cinsiyet, Doğum Tarihi, E-posta adresi, Ev Adresi, Hasar detayları, İş Adresi, Profil Fotoğrafı, Teslimat adresi verisi,

Ürün ve/veya hizmet süreçlerini geliştirmek, süreçlerin etkinliğini arttırmak ve varsa sorunları gidermek amaçlarıyla; Ad-Soyad, Aracın konumu, Araç fotoğrafı, Araç markası, Araç modeli, Araç plakası, Araç yılı, Asistan Davranış Puanı, Cep Telefonu, E-posta adresi, Hasar detayları, Müşteri Yorumu, Servis Kalite Puanı, Ses kaydı, Teslimat adresi verisi,

İstek, öneri ve şikayetleri değerlendirebilmek amacıyla; Ad-Soyad, Cep Telefonu, E-posta adresi; İstek, öneri ve şikayet içeriği,

Onay verilmesi durumunda, bilgilendirme, tanıtım, pazarlama ve satış da dahil olmak üzere her türlü iletişimi sağlamak ve ticari elektronik ileti göndermek amaçlarıyla; Ad- Soyad, Cep Telefonu, E-posta adresi, Posta adresi verisi işlenmektedir.

2- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Veri İşlemenin Hukuki Sebebi

Şirketimiz tarafından, yukarıdaki belirtilen kişisel verileriniz, yine yukarıda amaçlar kapsamında doğrudan sizlerden ya da Otogoo ile paylaşılmasına izin verdiğiniz aile bireyi, vekil gibi üçüncü kişilerden; sözlü veya yazılı olarak; web sitesi, kullandığınız app ve/veya çağrı merkezimiz üzerinden elektronik olarak ya da elektronik olmayan yollarla elde edilmektedir. Otogoo, anılan kişisel verileri sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması; ilgili yasal düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla Otogoo’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rıza hukuki sebepleri ile KVKK md.4’te yer alan ilkeler doğrultusunda işlenmektedir.

3- Kişisel Verileriniz Kimlerle Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır?

Şirketimiz tarafından, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla ve (2). maddede anılan hukuki sebeplere dayalı olarak yurt içi tedarikçilere ve talep edilmesi durumunda yetkili kurum kuruluşlara aktarılmaktadır.

4- Bilgi Edinme Hakkınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;
 4. KVK Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme;
 5. Kişisel verilerinizin KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında silinmesi ve yok edilmesi ve eksik / yanlış işlenmiş kişisel verilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 6. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kanun kapsamındaki yukarıda sayılan haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı ve ıslak imzalı olarak Metropol AVM A2 Blok D:464 Ataşehir/İstanbul adresine gönderebilir; kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden [email protected] mail adresine iletebilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda KVKK’da belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemin bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Sizin adınıza 3. kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda, şirketimiz bu bilgilendirmeyi güncelleyecektir.

 

 1. Taraflar

1.1 OTOGOO Metropol AVM A2 Blok D:464 Ataşehir / İstanbul adresinde mukim (bundan sonra “Otogoo” olarak anılacaktır) sigortacılık destek, Otomotiv, Danışmanlık, Yönetim ve Satış-Pazarlama hizmetleri sektöründe hizmet vermektedir.

1.2 Kullanıcı, OTOGOO ‘un sağladığı hizmetlerden faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişidir. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin (aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) kendisi tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’de yer alan koşullara uygun davranmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

1.3 OTOGOO ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 1. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu; Türkiye’de mukim ve ilgili mevzuat uyarınca danışmanlık ve destek hizmetleri kapsamında Otogoo tarafından sunulan hizmetlerin(“Hizmet”),  adresinde yer alan web sitesi (“Site”) veya Otogoo mobil uygulaması üzerinden, (Kullanıcılar’ın paylaştığı bilgiler esas alınarak verilecek olan Hizmet koşulları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. Hak ve Yükümlülükler

3.1 İşbu Sözleşme’yi onaylayarak Kullanıcı, reşit olduğunu, işbu Sözleşme Site ve Uygulama’da yer alan koşulları sağladığını ve sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2 Kullanıcı, Site ve Uygulama’dan faydalanmaya imkan veren (varsa) kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, üyelik profilini ve işbu Site ve Uygulama’dan faydalanmaya imkan veren (varsa) kullanıcı adı ile şifresini hiçbir koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Bu tip Sözleşme’ye aykırı kullanımlar sebebi ile Kullanıcı ve/veya üçüncü kişiler nezdinde oluşabilecek her türlü zarardan Kullanıcı tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3 Otogoo, Kullanıcı’nın onayı olmaksızın, işbu Sözleşme ve devamındaki Gizlilik Koşulları kapsamında belirtilen haller ve yasal yükümlülükleri saklı kalmak üzere; Kullanıcı bilgilerini Hizmet kapsamı haricinde kullanmayacak, üçüncü kurum ve kişilerle paylaşmayacaktır.

3.4 Kullanıcı tarafından Hizmet’in sağlanabilmesi için bazı Kullanıcı bilgilerinin Otogoo’a ibrazı zorunludur. Kullanıcı kendisinden talep edilen bilgilerin Hizmet’in sunulabilmesi için zaruri bilgiler olduğunu, bu bilgileri Hizmet’ten faydalanmak için kendi özgür iradesi ve onayı ile girdiğini ve bu bilgilerin işbu Sözleşme ile devamındaki Gizlilik Koşulları’nda belirtilen şekilde Hizmet’in sunulması için ve/veya ilgili bilgiler alınırken belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sürelerde kullanılabileceğini, yetkili kişilerin bu bilgilere erişim sağlayabileceğini saklanabileceğini ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde üçüncü kişilere ifşa edilebileceğini kabul eder.

3.5 Kullanıcı, Site ve Uygulama’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır.

3.6 Site ve Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Otogoo’a aittir. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Site ve Uygulama’nın; tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Hizmet’ten faydalanmanın Site ve Uygulama’nın kullanım amacının ötesinde kullanılması, Site ve Uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

Ayrıca Kullanıcılar’ın Sistem ve Uygulama’nın:

(i) Güvenliğini tehdit edebilecek, yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Hizmet’ten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması,

(ii) Bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması;

(iii) Genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Otogoo ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması;

(iv) Kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Otogoo sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

3.7 Site’de yer alan hiçbir unsur, 3.6. madde’de sayılanlarla sınırlı olmamak üzere başka internet sitelerinde ve/veya başka bir mecrada yazılı, sözlü mecrada ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde yayımlanamaz ve/veya bunlara Otogooun yazılı onayı olmadan link verilemez.

3.8 Otogoo, Kullanıcı’nın Site ve Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararların tamamı Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

3.9 Otogoo, işbu Sözleşme’ye konu Hizmet’i, Sözleşme’de ve tabi olduğu kanun, yönetmelik ve sair mevzuat kapsamında belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi taahhüt eder.

3.10 Kullanıcı tarafından Hizmet’ten faydalanmak amacıyla veya sonraki süreçte sağlanan Kullanıcı bilgilerine ilişkin bilgi güvenliği Otogoo’nin birinci önceliğini teşkil etmektedir.Otogoo, Kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilerin; kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Otogoo’un bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Kullanıcılar’a aittir.

 1. Hizmet Süreçleri

4.1 Kullanıcı, Hizmet’ten faydalanabilmek için, Otogoo tarafından talep edilen kişisel bilgiler de dahil olmak üzere tüm bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde Otogoo’a iletecektir.

4.2 Kullanıcı’ya Sözleşme konusu Hizmet’in verilebilmesi, Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin tam, doğru ve güncel olmasına bağlı olup; Kullanıcı, verdiği bilgilerin eksik, yanlış ve güncel olmaması halinde uygun Hizmet’i alamayabileceğini veya hiç Hizmet alamayabileceğini bu nedenle doğacak zararlardan hiçbir şekilde Otogoo’un sorumlu olmayacağını kabul eder. Otogoo mevzuat ile belirlenen sınırlar kapsamında tamamen kendi iradesi ile ve herhangi bir sebebe dayanmadan Hizmet taleplerini reddedebilir veya bu taleplerin kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

4.3 Otogoo, işbu Sözleşme ile Site ve Uygulama’da belirtilen kural ve koşullara aykırılık, talep/başvuru sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, talep/başvurunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması ve bu Otogoo tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, mevzuat ile belirlenen sınırlar doğrultusunda haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.

4.4 Otogoo, Site ve Uygulama’nın işletilmesi ile hiçbir şekilde Kullanıcı’ya Hizmet sunulması noktasında bir taahhütte bulunmamakta olup, Hizmet’in sunulması işbu Sözleşme ile Site ve Uygulama’nın ilgili bölümlerinde belirtilen kural ve koşullara uyulması, gerekli bilgilerin tam, doğru ve güncel bir şekilde verilmesine bağlıdır.

4.5 Kullanıcı, Site ve Uygulama’da yer alan hiçbir bilginin ve içeriğin finansal yatırım, sigorta danışmanlığı veya başka bir konuda bir tavsiye, öneri vb. niteliğinde olmadığını, Site ve Uygulama’da yer alan uzman görüşleri de dahil olmak üzere tüm bilgilerin genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder.

 1. Ödeme Koşulları

5.1 Kullanıcı tarafından Hizmet alınmak istenmesi halindeilgili ödeme kredi kartı, banka transferi, ve Otogoo’un belirleyebieceği diğer ödeme araçları vasıtasıyla, onay anında gerçekleştirilecektir.

5.2 Kullanıcı kredi kartında yetersiz bakiye olması, doğru ve geçerli kredi kartı bilgisi verilmemiş olması vs. sebeplerle Hizmet ücreti bloke edilemediği yahut banka transferinin süresinde gerçekleştirilmediği takdirde satın alma işlemi blokenin gerçekleştirilebileceği veya ödemenin tamamlanacağı zamana kadar askıya alınacaktır.

5.3 Kullanıcı, satın alma sürecinde geçerli kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak Otogoo ile paylaşacağını ve bu bilgilerin Otogoo tarafından saklanmasına ve ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılmasına izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Feragat

6.1 Otogoo, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6.2 Kullanıcı, internetten kaynaklanan sorunlar bakımından Otogoo’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Site ve Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

6.3 Kullanıcı, Otogoo’un Site ve Uygulama’ya virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya site veya uygulamalardan Site veya Uygulama ‘ya bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

6.4 Otogoo, Kullanıc’ının Site ve Uygulama‘ya bağlantısı sırasında veya Site ve Uygulama’daki içerikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zararlarından ve maruz kalacağı yaptırımlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 1. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site ve Uygulama işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, salgın hastalık, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

 1. Yürürlük

İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin devamında yer alan ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Koşulları ile Site ve Uygulama içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

 1. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

9.1 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan koşullara ve Site ile Uygulama’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın faaliyetlerinin ya da varsa Site’ ve Uygulama’ya dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması Otogoo, Kullanıcı’nın Site ve Uygulama’yı kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Otogoo tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme her zaman Otogoo tarafından herhangi bir cezai şart ve/veya tazminat ödenmeksizin tek taraflı olarak feshedilebilecek ve verilmiş olan Hizmet verme taahüdü geri alınabilecektir.

9.2 Otogoo, Kullanıcı tarafından önceki bir tarihte satın alınmış olan Hizmet’e ilişkin yükümlülüklerini işbu Sözleşme ve ilgilikanunlar tamamlamak koşulu ile dilediği zamanda Site veya Uygulama üzerinden sunduğu Hizmet’i ve işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 1. Muhtelif Hükümler

11.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, bu durum Sözleşme’nin kalan diğer madde veya hükümlerinin geçerliliğini veya ifa kabiliyetini etkilemez.

11.2 Otogoo, Site üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine bağlantı verebilir. Bu web sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında Otogoo’nin herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.

11.3 Otogoo herhangi bir sebep göstermeksizin ve Site ve Uygulama’da yayınlamak suretiyle işbu Sözleşme ve devamında yer alan ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Koşulları ve Site ve Uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve yeniden organize etme, Site ile Uygulama’nın ve Hizmet’in konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Otogoo tarafından Sözleşme, Gizlilik Koşulları ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site ve Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site ve/veya Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Gizlilik Politikası ve Verilerin Korunması

Gizlilik Koşulları’nın amacı, Otogoo Mobil Uygulama ve Web Site kullanıcılarına ait kişisel bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Koşulları, Kullanıcılar ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin devamı ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. Otogoo, Mobil Uygulama ve Web Site üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel verileri (isim-soyisim, iletişim bilgileri ile Teklif’in oluşturulmasına yönelik diğer her türlü bilgi), Kullanıcı ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ve işbu Gizlilik Koşulları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Otogoo, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen hallerin dışında, Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Mobil Uygulama ve Web Site’deki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, anonimleştirilerek çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Kullanıcı’ya ait bilgiler ayrıca, Kullanıcı’dan ilgili kapsama ilişkin olarak bir onay alınmış olması kaydıyla;

(i) Otogoo tarafından ürün ve hizmetlerinin pazarlanması ve Kullanıcı ile iletişime geçilmesi amacıyla işlenebilecek ve saklanabilecek, ve/veya

(ii) Otogoo’un işbirliğinde olduğu kişilere yine doğrudan pazarlama amaçlı olarak aktarılabilecektir. Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, ilgili bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, mevzuatta öngörülen koşullarla kişisel verilerin silinmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca resmi şekilde bildireceği iletişim yöntemiyle kendisiyle iletişime geçilmesine engel olunmasını talep etme hakkına sahiptir. Otogoo, Kullanıcı’nın Mobil Uygulama ve Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişki bilgileri anonim hale getirerek istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir. Otogoo ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

Kullanıcı’nın haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.

Mobil Uygulama ve Web Site ile ilgili sorunların tanımlanması ve Mobil Uygulama ve Web Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Otogoo gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Otogoo, yukarıda anılan amaçlarla ve verdiği hizmetin ifasıyla bağlı olmak üzere ilgili verileri Kullanıcı’nın bulunduğu ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. Mobil Uygulama ve Web Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Otogoo’un bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Otogoo, işbu Gizlilik Koşulları’nı dilediği zaman Mobil Uygulama ve Web Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Otogoo’un değişiklik yaptığı Gizlilik Koşulları hükümleri Mobil Uygulama ve Web Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Mobil Uygulama ve Web Site’nin kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Hemen İndirin ve Uygulamamızı Deneyin